Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำนักงาน

กิจกรรมของสำนักงาน

ดูทั้งหมด
สคพ.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

สคพ.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 เมษายน 2567นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 มอบหมายให้นางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

5 เม.ย. 67