Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับประเทศ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2564

ร่วมรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับประเทศ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  โดยนางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับประเทศ (ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่) ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  โดยมีนายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง เป็นประธานในการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของเมือง ทั้ง 4 องค์ประกอบได้แก่ เมืองอยู่ดี  คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  พร้อมนำเสนอผลงานเด่น นวัตกรรมพัฒนาเมือง ณ สถานที่จริง จำนวน 3 จุด  รวมทั้งร่วมชี้แจงให้ข้อมูลสนับสนุนเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เพื่อให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศและครอบคลุมทุกมิติ

แกลเลอรี่