Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ พาวเวอร์แบงค์ หูฟัง สายชาร์จ และแบตเตอรี่ ณ  ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณูโลก ทำการแยกประเภทและรวบรวมส่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป

แกลเลอรี่