Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ครั้งที่ 1/2565

ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ผู้อำนวยการส่วนงาน/ส่วนวิชาการ และคณะทำงานพัฒนาวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่