Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนโครงการ “พิษณุโลกเมืองสะอาด และพิษณุโลกจังหวัดสะอาด” ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาแนวทางการออกแบบการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่