Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่