Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM-ball

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM-ball

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM-ball ณ     วัดจุฬามณี  ต.ท่าทอง  วัดสระไม้แดง ต.ในเมือง และวัดสระสี่เหลี่ยม ต.อรัญญิก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่