Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาหัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย”

ร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาหัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย”

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาหัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย”เพื่อรับฟังผลการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่อการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หัวข้อ “ข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย” ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่