Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 

นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ในการนี้เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า และการดำเนินการรับมือในช่วงวิกฤตหมอกควันและไฟป่า พื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมถึงการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

แกลเลอรี่