Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าตรวจสอบกรณีเหตุร้องเรียนเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าตรวจสอบกรณีเหตุร้องเรียนเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบกรณีเหตุร้องเรียนเสียงดังรบกวนจากการประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ประกอบการประกอบกิจการทำเฟอนิเจอร์ หากมีผู้มาว่าจ้างเป็นครั้งคราว และขณะตรวจสอบผู้ประกอบการ อยู่ระหว่างเตรียมชิ้นงานเพื่อประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งประกอบกิจการในช่วงเวลากลางวัน และมีลักษณะของการใช้เสียง คือ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า (เลื่อยวงเดือน, กบไฟฟ้า) ลักษณะการเกิดเสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงใน 1 วัน จึงดำเนินการตรวจวัดเสียงรบกวน และจะรายงานผลการดำเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปบังคับใช้กฎหมายต่อไป

แกลเลอรี่