Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สสภ.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 ตุลาคม  2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สสภ.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียวปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการสำนักงานสีเขียวและทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่