Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจหาพื้นที่แหล่งน้ำเสียของชุมชนขนาดเล็กในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

ลงพื้นที่สำรวจหาพื้นที่แหล่งน้ำเสียของชุมชนขนาดเล็กในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับ ปลัด อบต.วังทอง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อสำรวจหาพื้นที่แหล่งน้ำเสียของชุมชนขนาดเล็กในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

แกลเลอรี่