Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม PR Meeting ครั้งที่ 2/2564

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม PR Meeting ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม PR Meeting ครั้งที่ 2/2564 เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารและหารือร่วมกันในเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีวาระการประชุม ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวและการดำเนินการสื่อแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ การจัดทำแผนการสื่อสารกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่