Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ. 3 ร่วมกันปั้น EM ball จำนวน 366 ลูก

สสภ. 3 ร่วมกันปั้น EM ball จำนวน 366 ลูก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สสภ. 3 ร่วมกันปั้น EM ball จำนวน 366 ลูก เพื่อเตรียมนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียต่อไป

แกลเลอรี่