Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ

ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ

วันที่​ 3 พฤศจิกายน​ 2564​

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ นำโดยนายสมชาย จริยเจริญ            และลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลเมืองสิ่งแวดลล้อมยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลป่าเซ่า จ.อุตรดิตถ์ รับชมนวัตกรรม 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมการจัดทำก๊าซชีวภาพโดนมูลวัว และจักทำชุดกำจัดก๊าซไข่เน่าโดยสนิมเหล็ก การใช้ประโยชน์จากขยะอย่างครบวงจร

แกลเลอรี่