Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดกรอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่