Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเลี้ยงนกนางแอ่นในอาคารพาณิชย์ ครั้งที่ 3/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเลี้ยงนกนางแอ่นในอาคารพาณิชย์  ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการเลี้ยงนกนางแอ่นในอาคารพาณิชย์  ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครพิษณุโลก  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว โดยการบังคับใช้กฎหมาย พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม, พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก  โดยขณะนี้อยู่ชั้นพนักงานสอบสวน และออกหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาความผิดตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และได้มีมติขอคำปรึกษากับผู้พิพากษาเกี่ยวกับการขอหมายค้นเพื่อเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เพิ่มเติม  เพื่อดำเนินคดีใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  ต่อไป

แกลเลอรี่