Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ

ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของคณะอนุกรรมการฯ ระดับประเทศ นำโดยนายสมชาย จริยเจริญ  ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลพุเตย จ.เพชรบูรณ์ รับชมนวัตกรรม  4 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการพุเตย สปาโดยเทศบาลตำบลพุเตย  ตลาดพืชผักปลอดภัยจากเครือข่ายโค้กหนองนา ทำเกษตรปลอดภัย กับผู้ผลิต Young Smart farmers การอนุรักษ์สืบสานศิลปะแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ กลุ่มทอผ้า  พุเตย ธนาคารรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บริหารจัดการโดยชุมชน ณ ธนาคารขยะชุมชนวัดพุเตยประสิทธิ์   และเข้าตรวจเยี่ยมบ่อขยะแบบ Open Dumpในพื้นที่แขวงทางหลวง

แกลเลอรี่