Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2 /2565

สสภ.3 ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2 /2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สสภ.3 ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2 /2565 เพื่อหารือทบทวนการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน ทรัพยากร ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการสำนักงานสีเขียว รวมถึงมาตรการในการดำเนินงานตามประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

แกลเลอรี่