Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เทศบาลบางระกำ เพื่อสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดเพื่อทำการทดสอบการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

ลงพื้นที่เทศบาลบางระกำ เพื่อสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดเพื่อทำการทดสอบการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าพบท่านนายกและท่านรองนายกเทศบาลตำบลบางระกำ เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการทดสอบการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball และลงพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดเพื่อทำการทดสอบ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับชุมชน ณ ชุมชนแสนสุข เทศบาลตำบลบางระกำ จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่