Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ณ ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ณ ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ สสภ.3 ณ ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่โยน EM ball และพื้นที่ควบคุม เป็นครั้งที่ 2 ภายหลังการโยน EM ball   ไปแล้ว 3 วัน  ตามโครงการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

แกลเลอรี่