Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลง    และดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ สสภ.3 ณ ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่โยน EM-ball  และพื้นที่ควบคุม เป็นครั้งที่ 2 ภายหลังการโยน EM-ball  ไปแล้ว 7 วัน  ตามโครงการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball

แกลเลอรี่