Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องคำสั่งฯ คณะทำงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2564 และแผนการดำเนินงานฯ ปี 2565 ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมข้อมูลปฏิทินการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

แกลเลอรี่