Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฟังการสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS” โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)

ร่วมฟังการสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS” โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฟังการสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS” โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการบรรยายถึงภาพรวมโครงการฯ การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ในกิจกรรมการประหยัดพลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน กิจกรรมการจัดการขยะ ของเสีย น้ำเสีย กิจกรรมการปลูกป่า/ต้นไม้ และการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) เพื่อขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน

แกลเลอรี่