Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  และส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ได้รับเกียรติจากนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการจัดการ                  ซากผลิตภัณฑ์ฯ ของประเทศ ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) ให้มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ สามารถดำเนินการอย่างครบวงจรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จัดโดย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิ

แกลเลอรี่