Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 ของโรงงาน บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 ของโรงงาน บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมก่อนการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 ของโรงงาน บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าโรงงานดังกล่าว มีกำลังการผลิต 22,000 ตันอ้อยต่อวัน กำจัดฝุ่นละอองโดยวิธี Electrostatic Precipitation (ESP) และบำบัดน้ำเสียโดยระบบบ่อปรับเสถียร โดยบริษัทมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานมิให้ส่งผลกระทบพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสดแทนการเผาไร่อ้อย ซึ่งในปี 2565 กำหนดเป้าหมายการส่งอ้อยสดเข้าโรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 สำหรับความพร้อมอุปกรณ์เครื่องบำบัดอากาศ และระบบบำบัดน้ำเสีย มีความพร้อมในการดำเนินงาน โดยจะปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

แกลเลอรี่