Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการประสานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดำเนินการประสานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 
โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประสานท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และท้องถิ่นเป้าหมายในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แกลเลอรี่