Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

นางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมประชุม 109 หน่วยงาน

แกลเลอรี่