Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานเสวนา “ทางออกของขยะอาหาร กับการกระตุ้นพฤติกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยี” จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ร่วมงานเสวนา “ทางออกของขยะอาหาร กับการกระตุ้นพฤติกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยี” จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก โดยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานเสวนา “ทางออกของขยะอาหาร กับการกระตุ้นพฤติกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยี” จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการลดการใช้ทรัพยากรและลดการเกิดขยะอาหารในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเชื่อมโยงไปสู้เป้าหมายอื่น ๆ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล  (Video Conference System) ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่