Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งอยู่หมู่ 5 ซ.บรรเทิง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งอยู่หมู่ 5 ซ.บรรเทิง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3) ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งอยู่หมู่ 5 ซ.บรรเทิง ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านคลองได้มีคำสั่งให้กิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสำนักงานฯ จะได้สรุปผลการตรวจวัดเสียงรบกวนแจ้งกลับให้เทศบาลตำบลบ้านคลองเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

แกลเลอรี่