Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 ให้ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ถึงแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเอกชนในพื้นที่

สสภ.3 ให้ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ถึงแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเอกชนในพื้นที่

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ถึงแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเอกชนในพื้นที่ ในฐานะผู้ให้การอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ชั้น 1 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่