Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานของจังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ครั้งที่ 8/2564

ร่วมประชุมคณะทำงานของจังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานของจังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ครั้งที่ 8/2564 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมีนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและการดำเนินการรับมือในช่วงวิกฤตหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ และได้หารือเตรียมงาน kick off จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” รวมถึงการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

แกลเลอรี่