Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในเขตตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่