Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ภายหลังการโยน EM Ball ไปแล้ว 28 วัน

ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ภายหลังการโยน EM Ball ไปแล้ว 28 วัน

วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2564​

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ สสภ.3 ณ ชุมชนแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการดำเนินการใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่โยน EM Ball และพื้นที่ควบคุม ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ภายหลังการโยน EM Ball ไปแล้ว 28 วัน เพื่อติดตามโครงการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM ball และสรุปผลการดำเนินงานโครงการในลำดับต่อไป

แกลเลอรี่