Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่พบปะหารือสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ลงพื้นที่พบปะหารือสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะหารือสำรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในพื้นที่บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง และบ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และตรวจสอบซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จังหวัดตาก

แกลเลอรี่