Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 13-15 และ17 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ คัดเลือก และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในเขตตำบลงิ้วงาม  ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลเนินกุ่ม ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่