Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565

ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 3 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด และเทศบาลตำบลแม่ตาว ร่วมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความพร้อมการเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2564/2565 บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด   ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการหีบ 5,500 ตันอ้อยต่อวัน อัตราการผลิตเอทานอล 230,000 ลิตรต่อวัน ผลิตกระแสไฟฟ้าช่วงฤดูการผลิต  16 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ช่วงนอกดูการผลิต 11.5 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง เป้าหมายตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน  97  %           
     enlightenedมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          1. ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber) 
          2. กำหนดแผนการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ระบายออกจากปล่องและมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบริเวณรอบๆบริษัทจำนวน 4 สถานี เพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละออง ที่เกิดจากการประกอบกิจการก่อนและหลังปิดหีบ 
          3. มีการรับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่อ้อยเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นการช่วยลดการเผาในพื้นที่ 
          4. มีการจัดการน้ำทิ้งจากขบวนการผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน และมีการแจกจ่ายน้ำให้แก่ชาวไร่อ้อยเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อย

แกลเลอรี่