Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤตแม่น้ำน่านและแม่น้ำป่าสัก เดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤตแม่น้ำน่านและแม่น้ำป่าสัก เดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2564
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤตแม่น้ำน่านและแม่น้ำป่าสัก เดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤต รวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่