Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน

จัดประชุมแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยพะเยา รวมจำนวน 10 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการฝึกงาน จากส่วนต่างๆ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานต่อไป

แกลเลอรี่