Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30. – 17.00 น.

สสภ.3 จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30. – 17.00 น.

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 เวลา 8.30. – 17.00 น. ทั้งนี้ จุดบริการประชาชน มีจุดพักรถ เครื่องดื่ม ห้องน้ำสะอาด จุดพักผ่อน และจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยวันนี้ (30 ธันวาคม 2564) มีประชาชนผู้มาใช้บริการจำนวน 0 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อยู่ประจำจุดบริการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

แกลเลอรี่