Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการทุเลาคำสั่งปรับทางปกครองในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการทุเลาคำสั่งปรับทางปกครองในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 10-11 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดย ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ และทม.หล่มสัก ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการทุเลาคำสั่งปรับทางปกครองในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาดประเภทอาคารห้างสรรพสินค้า และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จำนวน 4 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมต่อไป

แกลเลอรี่