Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2565

ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพะยอม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 ทั้งยังร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 และแผนการจัดกิจกรรม Kick Off ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่