Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18-19 มกราคม 2565
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดย นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และเจ้าหน้าที่ บริษัท กรีนบรรยัณ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก พื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

แกลเลอรี่