Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ และการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ และการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

วันที่ 20 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนอำนวยการ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ และการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่