Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 มกราคม 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกประชารัฐ และการคัดเลือกแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายการดำเนินงานการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ ของปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

แกลเลอรี่