Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.3 และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมจัดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดสุโขทัย

สสภ.3 และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมจัดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 มกราคม 2565

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และนายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.3 และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมจัดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดสุโขทัย และกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยว ผาแร่แลตะวัน ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งภายในงาน สสภ.3 ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ COP26 : แนวทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก สถานการณ์ PM2.5 และแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา สาธิตการทำจานใบไม้ และสาธิตเครื่องตรวจวัด PM2.5 ตลอดจนร่วมกับจิตอาสาทำแนวกันไฟ

แกลเลอรี่