Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การขยายระยะการประกาศควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง การขยายระยะการประกาศควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศ  เรื่อง การขยายระยะการประกาศควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566     เพื่อยกระดับการดำเนินการตามมาตรการเข้นข้นในการควบคุมมลพิษที่แหล่งกำเนิด  ประกอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เน้นการป้องกันเข้มข้นที่ต้นเหตุ (คน)  มากกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุ (ดับไฟ)