Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุป 6 เดือน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง  ร้อยละ 36.63 ของปีฐานเป็นไปตามเป้าหมาย