Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุป 6 เดือนมีการใช้ไฟฟ้าลดลง  ร้อยละ 17.22 ของปีฐานเป็นไปตามเป้าหมาย

แกลเลอรี่