Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)

Environmental and Pollution Control Office 3 (Phitsanulok)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการของเสีย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดการของเสีย  รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุป 6 เดือน ขยะทั่วไปลดลงร้อยละ 42.98 ของปีฐานเป็นไปตามเป้าหมาย   **เป้าหมายลดลงร้อยละ 5 จากปีฐาน**

แกลเลอรี่